Bắt thay chiếu

 

BẮT THAY CHIẾU

 

Tăng Tử mắc bệnh nặng, những người chầu chực hầu hạ có Nhạc Chính, Tử Xuân là học trò, ngồi ở cạnh giường, Tăng Nguyên, Tăng Nhân là con ngồi ở dưới chân, lại có tên Đồng Tử đứng một góc cầm nến.

Tên Đồng Tử hỏi: “Cái chiếu đẹp đẽ và bóng này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng?”.

Tử Xuân bảo: “Im chớ nói”.

Tăng Tử nghe tiếng giật mình thở dài.

Đứa Đồng Tử lại hỏi: “Cái chiếu đẹp đẽ và bóng bẩy này là thứ chiếu quan đại phu dùng chăng?”

Tăng Tử đáp: “Phải, cái chiếu ta nằm là chiếu của Quí Tô làm quan đại phu nước Lỗ cho ta. Ta chưa kịp thay đấy”.

Rồi gọi con sẽ bảo: “Nguyên kia, đứng dậy thay chiếc chiếu cho ta”.

Tăng Nguyên nói: “Bệnh cha nguy lắm, không dám khinh động, xin để đến sáng sẽ thay”.

Tăng Tử nói: “Con yêu cha không bằng tên Đồng Tử. Người quân Tử yêu ai, yêu một cách phải đường, người thường yêu ai, yêu một cách nộm tam cẩu thả. Như ta bây giờ còn mong gì nữa. Nếu ta được chết một cách chính đáng, khỏi mang tiếng phi nghĩa, là đủ cho ta rồi”.

Con cái và học trò nghe nói, xúm lại vực Tăng Tử lên để thay chiếu. Tăng Tử vừa nằm yên vào chiếc chiếu mới thì mất.

 

Bình luận

XEM THÊM NGAY
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -